Výrobní závod WOLTERS Kostěnice

Naše společnost se podílela na dodávce kompletně vybavené kioskové trafostanice o celkovém výkonu 2x 800kVA na projekt Výrobní závod WOLTERS Kostěnice. Jedná se o novostavbu výrobního závodu na zpracování plastů pro automobilový, potravinářský a chemický průmysl.