VN MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

  • Přístrojové transformátory proudu
  • Přístrojové transformátory proudu s dělícím jádrem
  • Přístrojové transformátory napětí
  • Napájecí transformátory
  • Speciální transformátory

   Tyto přístroje jsou určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vysokého napětí vnitřního i venkovního provedení, a to pro nejvyšší napětí soustavy 1,2 – 40,5 kV. Transformátory odpovídají požadavkům IEC 60044-1, IEC 60044-2, ČSN EN 60044-1, ČSN EN 60044-2, GOST 1983-89 a DIN 42600/1983. Všechny námi vyrobené transformátory podléhají kusové zkoušce, kterou zajišťuje naše zkušební a kontrolní oddělení. Každý transformátor, jež opouští naši firmu, je opatřen Osvědčením o jakosti a kompletnosti výrobku. Nabízíme možnost úředního cejchování transformátorů včetně vystavení protokolů. Přístrojové transformátory lze namontovat do rozvaděčů ABB, Schneider Electric, Eaton, Efacec, Ormazabal, SGC nebo do dalších typů vysokonapěťových rozvaděčů.

VN měřící přístroj

RODINA
ELPRO-ENERGO

Elpro-Energo s.r.o.

www.elpro-energo.cz

Elpro-Energo SK s.r.o.

www.elpro-energo.sk

Elpro-Energo
Transformers s.r.o.

www.czechtrafo.cz