ZPUE ROTOBLOK - POPIS

   Rozváděče vysokého napětí typu ROTOBLOK, jsou určené k rozvodu elektrické energie třífázového střídavého proudu s frekvencí 50 Hz, s jmenovitým napětím až 25 kV, v rozvodných sítích průmyslové a profesionální energetiky.

   Rozváděč typu Rotoblok je dvou sekční interiérový rozváděče v kovovém krytu z pozinkované oceli - zajišťující vyrovnání potenciálů, s jednotlivým systémem přípojnic se vzduchovou izolací. Rozváděč je vybaven moderními vzduchem izolovanými spínacími přístroji. Má oddělená sekce: přípojnic a kabelů, a provedení s ochranou vůči oblouku zajišťuje vysokou provozní bezpečnost.

Rotoblok - VN rozvaděče

Rozvodná pole rozváděče mají následující charakteristiky:

  • malé vnější rozměry ve vztahu k jmenovitému napětí, určité úrovni izolace, jmenovitým proudům přípojnic a zkratovým proudům,
  • dvoudílná konstrukce polí zajišťující sekce hlavní dráhy lišt od části používané k připojení napájecích kabelů,
  • dlouhé období provozu bez obtížné údržby,
  • vysoká odolnost proti korozi, konstrukce rozváděče je z plechu s protikorozním pozinkováním,
  • univerzálnost při realizaci různých systémů rozváděčů s libovolným počtem polí,
  • použití moderních, spolehlivých spojovacích aparatury jako jsou odpínače a odpojovače typu GTR (ZPUE), vypínače typu VB-4S (ZPUE) nebo vypínače jiných výrobců,
  • přizpůsobení instalaci moderních ochranně-ovládacích zařízení,
  • možnost postavení rozváděče u stěny, což umožňuje efektivní využití rozvodné místnosti, což je obzvláště důležité u modernizací a rozšiřování stávajících rozváděčů,
  • rychlý a snadný přístup k zařízení rozváděče pro monitorování a údržbu, jednoduchá obsluha.