ZPUE TPM - POPIS

   Rozváděč typu TPM je kompaktní rozváděč vysokého napětí prstencového typu (RMU - Ring Main Unit) v izolaci plynu SF6 pro interiérové použití. Je určena k napájení a rozvodu elektrické energie v radiálních a kruhových městských sítích, v průmyslu a všude tam, kde jsou velmi žádoucí malé rozměry rozváděčů při zachování náročných technických parametrů.

ZPUE TPM - VN rozvaděče

Rozváděče mají následující charakteristiky:

  • miniaturní rozměry rozváděče při zachování vysokých technických parametrů,
  • velmi vysoká úroveň bezpečnosti, včetně ochrany proti oblouku - potvrzeno příslušnými certifikáty,
  • možnost konfigurace rozváděče z řady polí pro různé účely: přívodní pole, transformátorové vypínačové, měřicí, kabelové,
  • možnost snadného rozšíření rozváděče o další sestavy (to je třeba vzít v úvahu při objednávce) - každá sestava může být vyrobena jako rozšířitelná,
  • možnost přizpůsobení rozváděče spolupráci se systémy dálkového ovládání a měření, například spolupráci se sítěmi typu SmartGrid,
  • rychlý uzemňovač, který uzemňuje pojistkovou vložku na obou stranách v transformátorovém poli,
  • nádrž s plynem SF6 je vyrobena z nerezové oceli, spojovaná svařováním, a její konstrukce zajišťuje bezpečnost obsluhy a životního prostředí a těsnost po celou dobu provozu rozváděče,
  • výrobce má schopnost recyklovat použité rozváděče a bezpečně odebírat plyn SF6 z jejich nádrží.