ZPUE ROTOBLOK VCB - POPIS

   Rozváděč typu Rotoblok VCB je dvou sekční interiérový rozváděč v kovovém krytu z pozinkované oceli, s jedním systémem přípojnic. Rozváděč je charakterizován vzduchovou izolací (AIS - Air Insulated Switchgear) a malými rozměry, které byly získány pomocí inovativního trojfunkčního izolačního spínače vysokého napětí nahrazujícího tři doposud používané přístroje: vypínač, odpojovač a uzemňovač. Pro zhášení elektrického oblouku jsou použity vakuové komory vestavěné do pryskyřičných izolátorů, které jsou zase umístěny na společném otočném hřídeli, což umožňuje jejich použití ve funkci odpojovače. Systém mechanických blokací vylučuje chybná spínání a otevírání dveří rozvodného pole před vypnutím napětí a uzavřením uzemňovače. Speciální konstrukce a použité materiály poskytují vysokou životnost a spolehlivost, ale především velmi vysokou bezpečnost.

Rotoblok VCB - VN rozvaděče

Rozvodná pole rozváděče mají následující charakteristiky:

 • použití moderního zařízení typu TGI (výroba ZPUE S.A.), které v sobě spojuje tři funkce: vypínač, odpojovač, uzemňovač,
 • miniaturizace polí, a tím i celého rozváděče při zachování vysokých elektrických a užitkových parametrů (základní šířka pole Rotoblok VCB je sotva 500 mm),
 • systém blokací je omezen pouze na jeden přístroj,
 • přístroj lze ovládat lokálně i na dálku (např. rádiově),
 • vysoká bezpečnost obsluhy dosažená vynucením správného spínání,
 • dvě viditelná, plná izolační přerušení ve vzduchu poskytují nejvyšší úroveň bezpečnosti,
 • přístroj v poloze vypnuto a otevřeno je mechanickou a izolační bariérou mezi sekcí přípojnic a sekcí kabelových připojení,
 • zvýšení spolehlivosti odstraněním mnoha mechanických a elektrických blokování,
 • eliminace více lištových připojení, což zvýšilo jednoduchost a spolehlivost konstrukce,
 • dlouhé období provozu bez obtížné údržby,
 • možnost jednoduché a velmi rychlé výměny hřídele hlavního přístroje (vypínač + odpojovač) v průběhu údržby,
 • vysoká odolnost proti korozi, konstrukce rozváděče je z plechu s protikorozním pozinkováním,
 • přizpůsobení instalaci moderních ochranně-ovládacích zařízení různých výrobců,
 • možnost postavení rozváděče u stěny, což umožňuje efektivní využití rozvodné místnosti, což je obzvláště důležité u modernizací a rozšiřování stávajících rozváděčů,
 • rychlý a snadný přístup k zařízení rozváděče pro monitorování a údržbu jednoduchá obsluha.