ZPUE ROTOBLOK SF A SF 36 - POPIS

   Rozváděč typu Rotoblok SF je dvou sekční interiérový rozváděč se vzduchovou izolací (AIS - Air Insulated Switchgear), v kovovém krytu z pozinkované oceli - zajišťující vyrovnání potenciálů, s jedním systémem přípojnic. Rozváděč je vybaven moderními, tříbodovými vypínači a odpojovači v izolaci SF6. Nádrž každého z těchto aparátů je vyrobena z nerezové oceli, což udržuje dokonalý technický stav rozváděče po celou dobu jeho provozu. Má oddělené části: přípojnic a kabelů, a provedení s ochranou vůči oblouku zajišťuje vysokou provozní bezpečnost.

Rotoblok SF - VN rozvaděče

Rozvodná pole rozváděče mají následující charakteristiky:

 • zmenšené rozměry ve srovnání s rozváděči s přístroji se vzduchovou izolací při zachování vysokých elektrických parametrů jako je izolační hladina, jmenovité proudy a odolnost proti zkratovým proudům,
 • dvoudílná konstrukce polí zajišťující oddělení hlavní dráhy lišt od části používané k připojení napájecích kabelů,
 • vysoká provozní spolehlivost,
 • dlouhé období provozu bez obtížné údržby,
 • vysoká odolnost proti korozi, konstrukce rozváděče je z pozinkovaného plechu,
 • univerzálnost při realizaci různých systémů rozváděčů s libovolným počtem polí,
 • použití moderních, spolehlivých spojovacích aparátů jako jsou odpínače a odpojovače typu GTR SF (ZPUE) a IM6 (SAREL), vypínače typu VB-4S (ZPUE) nebo jiných výrobců,
 • přizpůsobení instalaci moderních ochranně-ovládacích zařízení,
 • možnost postavení rozváděče u stěny, což umožňuje efektivní využití rozvodné místnosti, což je obzvláště důležité u modernizací a rozšiřování stávajících rozváděčů,
 • rychlý a snadný přístup k zařízení rozváděče pro monitorování a údržbu,
 • jednoduchá obsluha.